Financieel

Het sluitstuk van de financiële administratie is de jaarrekening. Veelal zijn de bedrijfseconomische gelijk aan de fiscale jaarstukken en kan met de laatste worden volstaan. Voor (kleine) vennootschappen worden beperkte balansen met toelichting geproduceerd ter voldoening aan de deponeringsplicht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ook zijn wij uw partner bij het opstellen van begrotingen of het aanvragen van kredieten. Daarnaast verlenen wij assistentie bij uw financiële overzichten (break even analyse) of haalbaarheidsonderzoeken. Door onze brede kennis op meerdere vakgebieden zijn wij een interessante partner voor al uw fiscale en financiële kwesties.