Prinsjesdag 2013/Belastingplan 2014

Op 17 september 2013 heeft het kabinet het Belastingplan 2014 gepresenteerd.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen.

Inkomstenbelasting en loonbelasting

 • De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 stijgt met € 99 tot € 2.100, maar wordt minder in de tweede en derde belastingschijf. Hierdoor wordt de algemene heffingskorting meer inkomensafhankelijk. In 2015 verdwijnt  de zij in de vierde belastingschijf (52%) .
 • De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting met een niet-verdienende partner wordt verder beperkt.
 • De maximale arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd met € 374. Dit loopt op tot € 836 in vier jaar. Voor de inkomens hoger dan 225% van het minimumloon wordt de arbeidskorting in drie jaar afgebouwd tot nul.
 • Per 1 januari 2014 kunnen periodieke giften per onderhandse akte plaatsvinden.
 • Met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek gaat het maximale aftrekpercentage vanaf 2014 met 0,5% omlaag. Ter compensatie wordt de derde schijf met enkele honderden euro’s verlengd.
 • Het budget van de Research and development-regeling wordt met € 138 miljoen teruggebracht. Het voorlopige percentage van de RDA bedraagt in 2014 60%, dit was in 2013 nog 54%.
 • De eerste schijf van Speur & ontwikkelingswerk (S&O) wordt verruimd van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%.
 • Drempelbedragen van de mileu-investeringsaftrek (MIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en willekeurige afschrijving mileu-inevsteringen (Vamil) worden verhoogd van € 450 naar € 2.500. Dit bedrag is het minimumbedrag per energie- en milieuinvestering waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen.
 • De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Bestaande stamrechten  krijgen een fiscale stimulering: deze kunnen in 2014 ineens vrijvallen zonder heffing van revisierente, waarbij slechts 80% wordt belast.
 • De zelfstandigenaftrek, die ondernemers ontvangen wanneer zij aan het urencriterium voldoen, wordt beperkt.

Vennootschapsbelasting

 • De regels voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) met een fiscale beleggingsinstelling worden veranderd.

Schenkbelasting

 • Per 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015)  de vrijstelling van schenkingsbelasting voor schenkingen van  ouders aan de kinderen verhoogd naar € 100.000. De schenking moet dan verband houden met de aanschaf of verbouwing van de eigen woning alsmede aflossing van de eigenwoning(rest)schuld. De leeftijdbegrenzing van de begunstigde (tussen 18 en 40 jaar) alsmede de relatiebeperking van ouder aan kind vervalt.

BTW

 • Vanaf 1 maart 2014 loopt het verlaagde btw-tarief (6%) voor verbouwing en renovatie af.
 • De integratieheffing BTW wordt afgeschaft.

Accijnzen

 • De acijns op diesel gaat met 3 cent omhoog.
 • De accijns op LPG gaat met 7 cent omhoog.
 • Bier, wijn en overige alcoholische dranken gaan met 5,75% omhoog.
 • Verbruiksbelasting op limonade en vruchtensap gaat met 2,09 en 1,57 cent per liter omhoog.

Oldtimers

 • Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor alle motorrijtuigen van 40 jaar of ouder.  Voor oldtimers die op benzine rijden van 26 jaar tot 40 jaar oud komen onder voorwaarden in aanmerking voor kwarttarief over het hele jaar met een maximum van € 120.

Overig

 • De regering krijgt meer bevoegdheden omtrent fraude van toeslagen, dit om te voorkomen dat toeslagen onterecht worden uitbetaald. Zo kan men worden beboet door onjuiste of onvolledige informatie te verstrekken bij de aanvraag voor een toeslag.

Deze hierboven genoemde maatregelen zijn voorstellen en moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

 

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben, laat gerust een reactie achter.