Prinsjesdag 2017: Belastingplan 2018

Het belastingplan 2018 kenmerkt zich door weinig aansprekende wijzigingen; De reden hiervoor is dat het demissionaire kabinet Rutte geen controversiƫle maatregelen mag aankondigen. Het wachten is dan ook op het nieuwe kabinet.

Enige aangekondige maatregelen voor 2018 zijn:

  • de heffingskortingen en belastingschijven in de inkomstenbelasting worden slechts marginaal verhoogd dan wel verlaagd;
  • de inkeerregeling voor verzwegen inkomsten en vermogen per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat betekent dat er nadien geen boetematiging meer plaatsvindt;
  • de verhoging van de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen wordt met een jaar verlengd tot eind 2018;
  • de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting om winstdrainage tegen te gaan wordt aangescherpt met een dubbele zakelijkheidstoets;
  • afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018;
  • voor de bepaling van de toeslagen wordt een stijging in het inkomen van de ex-partner of medebewoner in het jaar van vertrek op verzoek niet meegenomen.

Meer over de belastingplannen 2018 lees u op rijksoverheid.nl