Prinsjesdag 2015: Belastingplan 2016

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2016:

 • verlaging van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verlaagd van 42% naar 40,15%);
 • verlening van de derde schijf IB (wordt per 1 januari 2016 verlengd van € 57.584 naar € 66.420);
 • wijziging van het tarief van de eerste schijf IB (wordt verhoogd van 36,5% naar 36,55%);
 • verhoging van de arbeidskorting;
 • steilere en volledige afbouw van de algemene heffingskorting;
 • eenmalige verhoging ouderenkorting
 • herziening box 3 per 1 januari 2017 (vrijstelling naar 25.000 p.p.);
 • verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (max. verhoogd met e. 606,-);
 • integratie S&O- afdrachtsvermindering en RDA per 2016;
 • verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning (per 1 januari 2017 weer naar e. 100.000,-);
 • meer aansluiting tussen de LB en de IB;
 • uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen;
 • fiscale behandeling kinderalimentatieverplichting;
 • erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting;
 • heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen;
 • herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit.