Prinsjesdag 2019: Belastingplan 2020

Ook dit jaar heeft de regering met Prinsjesdag haar voornemens voor 2020 gepresenteerd.

We noemen de voor ons meest in het oog springende veranderingen:

1) Tarieven box 1. Er gelden in 2020 de volgende inkomstenbelastingtarieven:

– 19,45% tot 34.300 euro (alleen voor Aow gerechtigden)

– 37,35% tot 68.507 euro;

– 49,50% boven 68.507 euro.

2) Zelfstandigenaftrek. Deze ondernemersaftrek wordt in 9 jaarlijkse stappen verminderd tot 5.000 euro in 2028. Voor 2020 is de aftrek 7.030 euro.

3) Aftrekposten. Naast de hypotheekrenteaftrek worden nu ook een aantal andere aftrekposten aftrekbaar tegen maximaal  46% (en niet meer max. 49,5%). We noemen: alimentatie, zorgkosten, giften en ondernemersaftrekken.

4) Werkkostenbudget. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt voor de eerste 400.000 van de loonsom verruimd tot 1,7% (was 1,2%).

5) Elektrische auto. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog naar 8% over de eerste 45.000 van de catalogusprijs. De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd tot 22% in 2026.

6) Fiets van de zaak. Voor het privégebruik van de (elektrische) fiets van de zaak moet 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij het loon worden geteld.

7) Vennootschapsbelastingtarief.  Het belastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt in 2020 naar 16,5%. In 2021 daalt dit tarief verder naar 15% en wordt ook het hoogste tarief lager:  21,7% (was 25%).

8) Kleineondernemersregeling Btw.  Deze regeling wordt omgevormd naar een omzetafhankelijke regeling: er kan een vrijstelling btw worden verkregen bij een omzet tot 20.000 euro per jaar.