Prinsjesdag 2020: Belastingplan 2021

Een aantal in het oog springende veranderingen per 1-1-2021:

 1. Box 3 heffing:
  • de heffingsvrije voet wordt verhoogd naar e. 50.000,- per belastingplichtige;
  • er gelden 3 schijven met percentage fictief rendement:

* van  e. 50.000,- – e. 100.000,-               1,90%

* van e. 100.000,- tot e. 1.000.000,-       4,50%

* van e. 1.000.000,- en meer                  5,69%

  • het belastingtarief wordt verhoogd van 30 naar 31%.
 1.  Overdrachtsbelasting:
  • voor starters van 18 tot 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning;
  • voor beleggingspanden en overige niet-eigen woningen gaat het percentage van 6 naar 8%.
 2.  Zelfstandigenaftrek:
  • versnelde afbouw van de aftrek tot e. 3.240,- in 2036.
 3. Vennootschapsbelasting- tarief:
  • e. 0,- tot e. 245.000,-       15%
  • e. 245.000,- en meer       25%
 4. Werkkostenregeling: vrije ruimte
  • tot en met e. 400.000,- loon       1,7% (was 3%)
  • boven e. 400.000,- loon              1,18% (was 1,2%)
 5. Verliesverrekening:
  • Er is aangekondigd dat per 1-1-2022 er een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening komt (is nu 6 jaar);
  • Tot 1 mln. Is het verlies volledig verrekenbaar met de belastbare winst en daarboven 50%.