Prinsjesdag 2021: Belastingplannen 2022

Nu de regering demissionair is, zijn er geen grote ingrijpende nieuwe maatregelen getroffen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

  • Voordeel vennootschapsbelasting

De eerste schijf van 15% is verlengd van e. 245.000,- naar e. 395.000,-. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd.

  • Verliesverrekening in B.V.

Vanaf 2022 zijn verliezen onbeperkt te verrekenen met winsten van komende jaren (was tot 2021 max. 6 jaar). Tot 1 mln. kan dit volledig en voor het meerdere 50%.

  • Elektrisch rijden

Er komt een subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor met een

tegemoetkoming van 10% van de netto catalogusprijs met een maximum van e. 5.000,- per bedrijfsauto.

Voorts stijgt de bijtelling voor in 2022 aangeschafte elektrische auto’s van 12% naar 16%.

  • Zelfstandigenaftrek

De verdere verlaging van deze belastingaftrek wordt de komende jaren voortgezet. Tot 2027 is de verlaging jaarlijks e. 360,- totdat er uiteindelijk in 2036 e. 3.240,- overblijft.

  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeren in duurzame en innovatieve bedrijfsmiddelen wordt verder gestimuleerd. De huidige percentages van 13,5%, 27% en 36% worden in 2022 verhoogd tot 27%, 36% en 45%.

  • Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 mag je als werkgever maximaal e. 2,- per dag belastingvrij vergoeden aan thuiswerkende werknemers.

  • Box 3 heffing

Het heffingsvrije vermogen stijgt in 2022 van e. 50.000,- naar e. 50.650,- per belastingplichtige. De hoogste vermogensschijf (> 1.013.000,-) wordt iets zwaarder belast en de schijven eronder wat minder.