Prinsjesdag 2022: Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2023 bekendgemaakt. Wij noemen een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Box 3 heffing

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar e. 57.000 per belastingplichtige.

Voorts wordt  in de jaren 2023 t/m 2025 geheven naar de forfaitaire spaarvariant zoals gehanteerd in het rechtsherstel. Vanaf 2026 wordt geheven volgens een nieuw stelsel op basis van werkelijke rendementen.

Ook maakte de regering bekend dat er geen compensatie komt voor spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen definitieve aanslagen 2017 t/m 2020.

  • Oudedagsreserve

Vanaf 2023 kan de fiscale oudedagsreserve niet meer verder worden opgebouwd.

  • Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek zal in stappen versneld worden verlaagd van e. 6.310 in 2022 tot e. 900 in 2027.

  • Onbelaste reiskostenvergoeding

Een werkgever kan in 2023 e. 0,21 per kilometer (was e. 0,19) vergoeden aan haar werknemers. 

  • Middelingsregeling

Deze wordt per 2023 afgeschaft, waarbij over de jaren t/m 2022 nog wel kan worden gemiddeld.

  • Vennootschapsbelasting

Het tarief van de 1e schijf wordt per 2023 verhoogd van 15 naar 19%, waarbij deze schijf wordt verkort van e. 395.000 naar e. 200.000. Het meerdere wordt belast met 25,8% (was 25%).

  • Zonnepanelen

Er komt per 2023 een btw nultarief op het leveren en plaatsten van zonnepanelen.

  • Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief – dat geldt voor niet-eigen-woningen – wordt verhoogd van 8 naar 10,4%.