Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024

Nu de regering demissionair is, zijn er geen grote ingrijpende nieuwe maatregelen getroffen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

  • Inkomstenbelasting 2024

Het tarief van de laagste schijf wordt iets hoger: van 36,93% naar 36,97%. De schijf waarover dit tarief berekend wordt stijgt van e. 73.031,- naar e. 75.624,-.

  • Vennootschapsbelasting 2024

De tarieven en schijven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd op 19% tot e. 200.000,- en 25,8% daarboven.

  • MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling die een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan aftrekken van zijn winst, wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.  

  • Zelfstandigenaftrek

Deze belastingaftrek wordt verder verlaagd van e. 5.030,- in 2023 naar e. 3.750,- in 2024. De verlaging gaat de komende jaren in stappen verder tot e. 900,- in 2027.

  • Box 2 tarief

Het huidige tarief van 26,9% wordt volgend jaar gespitst in 2 tarieven: 24,5% tot e. 67.000,- (per belastingplichtige) en 31% daarboven.

  • Reiskostenvergoeding

Vanaf 2024 mag je als werkgever voor zakelijke en woon-werkkilometers maximaal e. 0,23 per kilometer belastingvrij vergoeden aan je werknemers.

  • WKR vrije ruimte

De verhoging van het percentage over de eerste e. 400.000,- van de fiscale loonsom in 2023 naar 3% wordt weer teruggedraaid. In 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste schijf en 1,18% over het meerdere.