Wet Werk en Zekerheid

In 2015 verandert er nogal wat op het gebied van ontslag en flexibel personeel.

De belangrijkste wijzigingen:

Vanaf 1 januari 2015

  1. Geen proeftijd meer bij tijdelijke contracten van maximaal zes maanden;
  2. Uiterlijk 1 maand voor einde contract voor bepaalde tijd melden of dienstverband wordt voortgezet;
  3. Concurrentiebeding nog maar beperkt mogelijk bij tijdelijke contracten.

Vanaf 1 juli 2015

  1. Ketenbepaling: na een periode van 2 jaar krijgt tijdelijke medewerker al een vast contract;
  2. Bij ontslag wordt de weg via het UWV de standaardroute;
  3. De ontslagvergoeding wordt transitievergoeding met een maximum van 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient.

Per 1 januari 2016

  1. WW duur wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar 24 maanden.