Belastingplan 2014/derde nota van wijziging

In de Derde nota van wijziging wordt o.a. uitwerking gegeven aan de wens om de arbeidsmarkt voor de jongeren te verbeteren.

De regeling  betreft een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstanduitkering ontvangen. Deze is van tijdelijk aard en is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de jongeren in dienst zijn twee jaar premiekorting, uiterlijk tot 31 december 2017. Voorwaarden zijn dat de banen tenminste 32 uur moet bevatten en tenminste voor de duur van een halfjaar. De regeling kan niet eerder inwerking treden dan per 1 juli 2014. Wel kunnen vanaf 1 januari 2014 jongeren aangenomen worden die dan per 1 juli 2014 onder de regeling gaan vallen. De hoogte van de nieuwe premiekorting jongeren is € 3.500 op jaarbasis.

Verder heeft de staatsecretaris op een aantal zaken nog wat verder toelichting gegeven, waarvan wij noemen:

– De van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verruiming van de schenkbelasting voor schenkingen tot € 100.000 voor de eigen woning geldt per schenker. De ontvanger kan dan meer dan € 100.000 belastingvrij ontvangen als dit is verkregen van verschillende schenkers.

– De ABN AMRO, ING, Rabobank en de SNS hebben aangegeven geen boeterente in rekening te zullen brengen bij aflossingen van leningen voor zover die uitgaan boven het standaard boetevrije bedrag (ten minste 10% van de hypotheeksom), voor zover de aflossing afkomstig is van een schenking waarop de eenmalige verhoogde schenkbelasting van toepassing is.