• Welkom!

    Van harte welkom bij Juch Belastingadviesbureau in de Meern!

  • Na 15 jaar klantenstop,

    komt zoon Kasper in de zaak en staat de deur weer open voor een paar extra opdrachtgevers.

  • Kopje koffie/thee?

    Kom gerust eens op gesprek om kennis te maken en te onderzoeken of we bij elkaar passen.

Prinsjesdag 2019

Ook dit jaar heeft de regering met Prinsjesdag haar voornemens voor 2020 gepresenteerd. We noemen de voor ons meest in het oog springende veranderingen: 1) Tarieven box 1. Er gelden in 2020 de volgende inkomstenbelastingtarieven: - 19,45% tot 34.300 euro (alleen voor Aow gerechtigden) - 37,35% tot 68.507 euro; - 49,50% boven 68.507 euro. 2) Zelfstandigenaftrek. Deze [...]

Belastingplan 2019: de belangrijkste wijzigingen.

Belastingplan 2019: de belangrijkste wijzigingen. Zoals gebruikelijk worden op Prinsjesdag de belastingwijzigingen voor 2019 en verder gepresenteerd. De meest in het oog springende wijzingen zijn: Inkomstenbelasting *Tarief box 2: een verhoging van het box 2 tarief van 25% nu naar 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de verlaging van [...]

Prinsjesdag/Belastingplan 2018

Het belastingplan 2018 kenmerkt zich door weinig aansprekende wijzigingen; De reden hiervoor is dat het demissionaire kabinet Rutte geen controversiële maatregelen mag aankondigen. Het wachten is dan ook op het nieuwe kabinet. Enige aangekondige maatregelen voor 2018 zijn: de heffingskortingen en belastingschijven in de inkomstenbelasting worden slechts marginaal verhoogd dan wel verlaagd; de ink...

Prinsjesdag en Belastingplan 2016

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2016: verlaging van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verlaagd van 42% naar 40,15%); verlening van de derde schijf IB (wordt per 1 januari 2016 verlengd van € 57.584 naar € 66.420); wijziging van het tarief van de eerste schijf IB (wordt [...]

Belastingplan 2015

De wijzigingen van het Belastingplan 2015 vallen mee en zijn relatief bescheiden van omvang gebleven. We noemen de belangrijkste: het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting gaat van 2% naar 2.32% en vanaf 2016 wordt het 3,32%; de afbouwgrens voor de arbeidskorting wordt verhoogd naar € 49.900,-; het eerste schijftarief wordt verhoogd van 36,25% naar 36,5%; [...]

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 verandert er nogal wat op het gebied van ontslag en flexibel personeel. De belangrijkste wijzigingen: Vanaf 1 januari 2015 Geen proeftijd meer bij tijdelijke contracten van maximaal zes maanden; Uiterlijk 1 maand voor einde contract voor bepaalde tijd melden of dienstverband wordt voortgezet; Concurrentiebeding nog maar beperkt mogelijk bij tijdelijke contracten. Vanaf 1 [...]

Belastingplan 2014/derde nota van wijziging

In de Derde nota van wijziging wordt o.a. uitwerking gegeven aan de wens om de arbeidsmarkt voor de jongeren te verbeteren. De regeling  betreft een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstanduitkering ontvangen. Deze is van tijdelijk aard en is gericht op nieuwe banen in de periode 1 [...]

Begrotingsakkoord/Belastingplan 2014

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in de  ‘Tweede Nota van Wijziging op het Belastingplan 2014′  de aanpassingen naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2014, dat op 11 oktober 2013 is gesloten met de fracties D66, Christenunie en SGP, vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen op het oorpronkelijke Belastingplan 2014: - Tijdelijke (in 2014) verlaging tarief box 2 van ...

Prinsjesdag 2013/Belastingplan 2014

Op 17 september 2013 heeft het kabinet het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen. Inkomstenbelasting en loonbelasting De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 stijgt met € 99 tot € 2.100, maar wordt minder in de tweede en derde belastingschijf. Hierdoor wordt de algemene heffingskorting meer inkomensafhankelijk. In 20...